Zorgverzekeringen en vergoedingen

Friendly Reflex is aangesloten bij de VNRT, de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten en de RBCZ, Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg en is door veel zorgverzekeraars erkend.

Veel zorgverzekeraars vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk, mits u aanvullend verzekerd bent. Graag verwijs ik u naar de voorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Voetreflextherapie valt onder de aanvullende verzekering en gaat niet ten koste van het eigen risico.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de SCAG (Stichting Complmentaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Dit is een door de overheid erkende geschillencommissie volgens de WKKGZ. Meer uitleg over de klachtenregeling vind u op: www.vnrt.nl/over-vnrt/klachtenregeling/

Sinds de invoering van de AVG, ben ik aan deze wet gehouden. Zie mijn privacyverklaring.