Friendly Reflex

Praktijk voor voetreflextherapie

Zorgverzekeringen en vergoedingen

Friendly Reflex is aangesloten bij de VNRT, de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten en de RBCZ, Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg en zijn door veel zorgverzekeraars erkend.

Veel zorgverzekeraars vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk, mits u aanvullend verzekerd bent en de behandeling wordt uitgevoerd door een therapeut die lid is van een erkende beroepsvereniging. Graag verwijs ik u naar de voorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Voetreflextherapie valt onder de aanvullende verzekering en gaat niet ten koste van het eigen risico.

KvK 18071999

Aangesloten bij:

VNRT, Vereniging van Nederlands Reflexzone Therapeuten

RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Daarnaast ben ik aangesloten bij de SCAG (Stichting Complmentaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Dit is een door de overheid erkende geschillencommissie volgens de WKKGZ. Meer uitleg over de klachtenregeling vind u op: www.vnrt.nl/over-vnrt/klachtenregeling/

Sinds de invoering van de AVG, ben ik aan deze wet gehouden. Zie mijn privacy verklaring Privacy verklaring.docx

Ook kunt u al het een en ander lezen in mijn behandelovereenkomst Informatie voor cliënt, jan. 2019.docx