Friendly Reflex

Praktijk voor voetreflextherapie

Anti-stress op de werkvloer

Sinds 2010 zijn voetreflexmassages volgens een landelijk geldend besluit en onder bepaalde voorwaarden als vrije Arboverstrekking aangemerkt.

Voetreflextherapie ontspant, verlaagt het stressgevoel, geeft energie en komt de motivatie en productiviteit van uw werknemers ten goede. Voetreflextherapie kan uitkomst bieden bij klachten als hoofdpijn, nek- en schouderklachten, rugklachten, spanning en stress, concentratieproblemen en (over)vermoeidheid. Een regelmatige massage gaat werkgerelateerde klachten als RSI en burn-out tegen.

Voetreflextherapie op de werkvloer is fiscaal aantrekkelijk. De overheid ziet het belang in van voetreflextherapie en zij stimuleert deze vorm van verlagen van ziekteverzuim door middel van een aantal belastingvoordelen.

Indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, wordt de behandeling door de belastingdienst als een vrije verstrekking beschouwd en is daarmee aftrekbaar van loonbelasting. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.

Deze bepaalde voorwaarden zijn:

* de werkgever heeft een Arboplan,

* de behandeling maakt in redelijkheid deel uit van dat Arboplan,

* de behandeling vindt plaats tijdens werktijd,

* de werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd;

* er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan contact met mij op.